Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Smeedijzer Internet uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Smeedijzer Internet van u verwerkt, om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Smeedijzer Internet verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres of een bankrekeningnummer. Die gegevens zijn nodig, omdat u b.v. een offerte heeft aangevraagd of een factuur moet ontvangen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de  persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

  • Aanvragen voor offertes, opmaken van facturen en soms b.v. voor het benoemen van gegevens (naam en functie b.v.) bij pagina’s op een website, bijvoorbeeld bij teampagina’s of over ons pagina’s;
  • Samenstellen van bezoekersstatistieken van de website;
  • Meer algemene correspondentie.

Hoe komen we aan uw gegevens?

In bijna alle gevallen werken we op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. We raadplegen het Handelsregister als we deze specifieke gegevens nodig hebben voor de uitoefening van onze taak. 

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen die medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen. Uiteraard zijn de gegevens die we aangeleverd krijgen t.b.v. publicatie op uw website openbaar, tenzij dit anders is verzocht. Zorg derhalve intern voor de juiste toestemming van uw collega’s, partners, werknemers etc.. die op de website genoemd worden.